bg

25 November, 2019

Phục vụ tiệc ngoài – sự kiện

Chuyên tổ chức, phục vụ những tiệc bên ngoài (outside catering), khách sạn đã từng phục vụ các phái đoàn của nước ngoài, các bộ nghành Trung ương, các tập đoàn, các tổng công ty lớn trong nước… Với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ tất cả các loại tiệc (tiệc teabreak , tiệc chiêu đãi , tiệc khai trương ……)
thông tin