bg

25 November, 2019

Cần Giờ – Đảo Khỉ

– Bắt đầu hàng ngày
– Đón khách tại khách sạn 8:30
– Về lại khách sạn khoảng 17:00
Đặc khu Rung Sat là tên được đặt trong Chiến tranh Việt Nam cho một khu vực rộng lớn của Rừng Sát – Căn cứ quân sự quan trọng của trong thời gian chiến tranh. Với Đảo Khỉ và rừng ngập mặn, Cần Giờ là điểm thu hút khách du lịch nhưng không quá xa Sài Gòn.
thông tin