bg

17 June, 2019

Hội nghị

Với trang thiết bị hiện đại, Đồng Khánh là nơi lý tưởng để tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị cho các công ty, cơ quan. Sức chứa tối đa cho phòng họp lớn là 300 khách và tối thiểu với phòng họp nhỏ là 40 khách.
thông tin