bg

25 November, 2019

Địa đạo Củ Chi

– Bắt đầu hàng ngày
– Đón khách tại khách sạn 8:30
– Về lại khách sạn khoảng 16:00
– Hệ thống địa đạo Củ Chi là một căn cứ quân sự rất quan trọng trong thời gian chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp, sau đó là Mỹ. Chúng ta sẽ có cơ hội khám phá một phần nhỏ của các đường hầm và nếm thử, món ăn chính của lính Việt Nam trong thời gian chiến tranh và chúng ta sẽ trở về Sài Gòn thăm Dinh Độc lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và mua sắm.
thông tin