bg

25 November, 2019

Sài Gòn ban ngày

– Bắt đầu hàng ngày
– Nữa ngày hoặc cả ngày
– Đón khách tại khách sạn 8:30
– Về lại khách sạn khoảng 13:00 hoặc 17:00
– Chúng ta sẽ khởi hành từ khách sạn để đến tham quan Dinh Độc lập, Bưu điện Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Chùa Vĩnh Nghiêm. Sau đó, chúng ta sẽ ăn trưa và mua sắm tại chợ Bến Thành (chỉ trong tour du lịch cả ngày)
thông tin